Archív pre kategóriu 11 septembra, 2020

Prvý školský týždeň v 1.C

Prvý deň v škole je pre každého prváka nezabudnuteľným zážitkom. Tak to bolo aj u prváčikov z 1.C. V tento čarovný deň sa vo dverách našej triedy zjavilo až 21 usmiatych tváričiek plných radosti, očakávaní zo školy, ale i obáv, ktoré k tomu samozrejme patria. Nasledujúce dni sa niesli v rovnakom duchu, ale deti už ich prvotné obavy opustili a usilovne sa pustili do práce. Zasadli do
Čítať viac…

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si pripomenúť, že zákonný zástupca/plnoletý žiak je povinný predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej/strednej školy v trvaní viac ako tri dni. Aktuálne nové tlačivo je prílohou tejto správy. Ďakujeme za porozumenie.