Poďakovanie…

Tento týždeň sme ukončili netradičný školský rok 2019/2020. Napriek všetkým úskaliam, ktoré priniesol, sme ho s Božou pomocou spoločne zvládli. 

Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom vo všetkých organizačných zložkách ( MŠ, ZŠ, GSV, CVČ,ŠKD, ŠJ ), rodičom, deťom a žiakom, ale i priateľom školy za celoročnú spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie aj počas domáceho vzdelávania. Vážim si aj váš prístup, pochopenie a disciplinovanosť pri dodržaní všetkých nariadení a opatrení spojených s pandémiou koronavírusu a s obnovením prevádzky školy. Všetkým vám prajem pevné zdravie a zaslúžený oddych. Teším sa na vás v novom školskom roku 2020/2021.

S úctou

PaedDr. Mária Farkašová

riaditeľka školy