Archív pre kategóriu júl, 2020

Čerstvé hlavičky

Podarilo sa obhájiť víťazstvo. Opäť sme to po urputnom boji zvládli. Skvelý výsledok. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a snažili. Bolo vás veľa. Spolu sme to dotiahli do úspešného konca. Opäť sa môžeme celý rok tešiť na čerstvú zeleninu a ovocie. Mgr. Branislav Bányi

BODKA na konci šk.roka v 2.B

Netradičný šk. rok sme ukončili hneď na začiatku prázdnin, spoločným výletom v prekrásnej prírode Štiavnických vrchov na chate ŽUHRAČKA. Počas pobytu sme si zašportovali, zasúťažili i  opekali. Vďaka šikovným rodičom sme si pochutnali aj na výbornom guláši z diviny.Chcem poďakovať aj pracovníkom Lesov SR, ktorí nám spríjemnili pobyt zážitkovou lesnou pedagogikou, pri ktorej sa detičky ešte veľa naučili a odniesli
Čítať viac…

Letná škola na cirkevnej škole

Dňa 10.07.2020 nám Ministerstvo školstva schválilo projekt letnej školy. Veľmi sa tešíme na všetky dobrovoľné letné aktivity, ktoré budeme realizovať s našimi deťmi prvého ročníka ( skoro už druhákmi) posledný augustový týždeň. Vzdelávanie bude mať hravý a zážitkový charakter. Aktivity letnej školy podporia tvorivosť a iniciatívnosť, duchovnú formáciu, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického či kritického myslenia. Prihlasovanie a program bude zverejnený
Čítať viac…

Poďakovanie…

Tento týždeň sme ukončili netradičný školský rok 2019/2020. Napriek všetkým úskaliam, ktoré priniesol, sme ho s Božou pomocou spoločne zvládli.  Ďakujem všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom vo všetkých organizačných zložkách ( MŠ, ZŠ, GSV, CVČ,ŠKD, ŠJ ), rodičom, deťom a žiakom, ale i priateľom školy za celoročnú spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie aj počas domáceho vzdelávania. Vážim si aj váš prístup, pochopenie a
Čítať viac…

Výučba ľudového tanca s odborníkmi

ROS Levice organizovalo 29. júna Týždeň v tanečnom dome, v rámci ktorého navštívili aj našu základnú školu a pre folklórny krúžok Radostník viedli výučbu ľudového tanca pod taktovkou ľudovej hudby Miroslava Vargica a lektora Alfreda Lincke. Keďže počasie nám prialo, prebiehala výučba vo vonkajších priestoroch školy.