Archív pre kategóriu 2 júna, 2020

Pre naše aj vaše deti… návrat na Deň detí

Aj v čase epidémie koronavírusu sa život na našej škole nezastavil. Žiaci sa učili prostredníctvom online vyučovania, ktoré im sprostredkovali učitelia školy. Prebiehali online zápisy do všetkých organizačných zložiek a prijímacie konanie do nášho gymnázia. Pani učiteľky z našej MŠ tiež posielali svojim žiakom rôzne výukové materiály a zaujímavé videá. Okrem aktivít pre deti sa kolektív učiteliek MŠ v spolupráci s naším pánom školníkom a pánom
Čítať viac…