Archív pre kategóriu 18 marca, 2020

Informácia vo veci domáceho vzdelávania

Milí rodičia, zákonní zástupcovia, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu spoluprácu počas terajšej neľahkej situácie. Keďže je potrebné zabezpečiť výchovno-vzdelávací systém tak, aby bol v čo najväčšej možnej miere uskutočniteľný aj prostredníctvom dištančnej formy, budeme vo vyučovaní pokračovať prostredníctvom portálu EduPage alebo akýmkoľvek iným prostriedkom elektronickej komunikácie, na ktorý sú naši žiaci zvyknutí. Chápeme, že v mnohých rodinách je momentálne
Čítať viac…