Archív pre kategóriu 10 marca, 2020

Oznam

Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul  Levice oznamuje všetkým rodičom a priateľom školy  i širokej verejnosti, že plánované podujatie Deň otvorených dverí na ZŠ a MŠ, ktoré sa malo konať 21.03.2020 sa ruší až do odvolania. Uvedené opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia vašich detí a našich žiakov. Náhradný termín podujatia bude včas zverejnený. V prípade záujmu rodičov je možné vyplniť
Čítať viac…

Prvouka v II. A

Žiaci z II. A triedy veľmi radi spoznávajú svet okolo nás pozorovaním, praktickými činnosťami, pokusmi a vyhodnocovaním získaných informácií.  Takýmto spôsobom pracovali  aj na vyučovacích hodinách  v rámci tematického celku Pôda.