Archív pre kategóriu 4 februára, 2020

Naše spoločné chvíle…

Školský klub detí – II. oddelenie. “Všetko, čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.” Matka Tereza

Na hodinách technickej výchovy v 6.A

Predmet technická výchova je založený prevažne na praktickej činnosti. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi, pomôckami a  technikami. Pri navrhovaní a realizácií výrobkov vcelku úspešne spájajú praktické zručnosti s tvorivým myslením. Takto sa im darilo pri práci s textilom, drôtom a kovom. Mgr. Monika Birnerová

Tvorba našich žiakov na hodinách výtvarnej výchovy

Výtvarná výchova podporuje tvorivosť a kreativitu žiakov vo všetkých smeroch. Pri spontánnom výtvarnom tvorení zapájajú všetky zmysly, ktoré sa tak pozitívne vyvíjajú a žiaci získavajú dôležité predpoklady do života. Objavovaním a skúšaním nových výtvarných techník a postupov, ktoré sú žiakom na hodinách predkladané, sa rozvíjajú poznávacie zmysly. Tieto zmysly sú nevyhnutné pre poznávanie a orientáciu v rôznych oblastiach života. Výtvarná
Čítať viac…

Fotografická súťaž Envirospektrum

Aj žiaci našej školy sa zapojili do 3. kola fotografickej súťaže, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia. Téma bola nasledovná: “Jeseň, obdobie farieb, vôní a chutí.” Napriek tomu, že sa im nepodarilo úspešne sa presadiť, sme radi, že svojím citlivým pohľadom na okolitý svet reprezentovali našu školu.