Archív pre kategóriu november, 2019

Blokové vyučovanie telesnej výchovy u prváčikov – KORČUĽOVANIE

Aj ďalší týždeň sa v našej škole realizovalo netradičné vyučovanie Telesnej a športovej výchovy so zameraním na korčuľovanie. Tentoraz sa ho zúčastnili žiaci I.A a I. C triedy.S veľkou radosťou a odvahou sa každý deň púšťali na ľad a pod vedením skúsených trénerov HK Levice získavali základy tohto krásneho športu.

Expert geniality show

Paleta súťaží, do ktorých sa zapájajú naši žiaci je počas školského roka veľmi pestrá. Tento týždeň sa sedem žiakov našej školy zapojilo do vedomostnej súťaže Expert. Do súťaže sa zapojili: Dominik Cintula – 5. B Sandra Tarkaiová  – 6. B Jakub Klačko – 8. A Lea Magyarová – 8. A Natália Luptáková – 8. B Marianna Trungelová – 8. B
Čítať viac…

Prišli k nám kamaráti predškoláci z MŠ na Dopravnej ulici

Dnes do našej školy zavítali kamaráti predškoláci, ktorí sa rozhodli stráviť s nami svoje predpoludnie. Keďže sa pani Jeseň rozhodla predviesť vo svojej plnej kráse a vonku  zúrilo daždivé počasie, rozhodli sme sa, že si spoločne vyrobíme dáždniky. A viete, že oni vedia aj po anglicky?  Pomocou výukového programu na interaktívnej tabuli sme sa s deťmi učili slovnú zásobu zameranú na názvy divých zvierat.
Čítať viac…

Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

Deň otvorených dverí sa blíži…

Žiaci z V.A si počas týždňa spríjemnili hodinu techniky v novej kuchynke a upiekli chutné medovníky . Svojou snahou tak prispeli k príprave na náš blížiaci sa veľký deň. Všetci sa už veľmi tešíme. Mgr. B. Borošová

Má každé dieťa rovnaké podmienky na štúdium?

Tretiaci, štvrtáci gymnázia a deviataci základnej školy sa dnes zúčastnili besedy o ľudských právach a najmä právach znevýhodnených  detí. Besedu viedla PhDr. Terézia Drdulová, konzultantka grantového programu Škola inkluzionistov a zakladateľka občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre spina bifida alebo/ a hydrocefalus. Počas besedy si študenti objasnili pojmy ľudské práva, právo na vzdelanie, inklúzia a mnoho ďalších. Beseda bola obohacujúca, zanechala
Čítať viac…

Hodiny techniky trochu inak (Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, no my bez nej nie)

Uplynulé týždne sme sa so žiakmi VI.A triedy venovali veľmi aktuálnej téme životného prostredia. Naše životné prostredie je vizitkou nášho správania a konania, preto je potrebné zvýšiť povedomie o problémoch, ktoré vznikajú našou nedbanlivosťou. Na hodinách techniky sme si predstavili nové spôsoby, ktorými žiaci dokážu šetriť našu planétu. Rozprávali sme sa najmä o recyklácii odpadu, náhradách bežných kozmetických potrieb, náhradách plastov, šetrných nákupoch
Čítať viac…