Archív pre kategóriu 3 októbra, 2019

Program „Vychádzajme spolu lepšie“ v II. A

Aj v novom školskom roku pokračuje spolupráca našej školy a CPPPaP v Leviciach. Druháci sa s pani psychologičkou učili pomocou zaujímavých aktivít, aké sú vzťahy medzi ľuďmi veľmi dôležité a ako sa správať k sebe lepšie, kamarátskejšie, aby škola bola pre nás miestom, kde sa cítime všetci príjemne a radi trávime spolu čas. Mgr. Šabíková