Archív pre kategóriu 2 októbra, 2019

Piataci v dielni na hodine techniky

Trieda 5.A si vyskúšala na hodine techniky rôzne činnosti v našej dielni. Na pomoc sme si pozvali aj pána školníka, ktorý nám predstavil jednotlivé náradia a ich názvy. Následne si žiaci vyskúšali meranie a pílenie dreva, prácu s brúsnym papierom na opracovanie dreva a zabíjanie klincov kladivom. Žiaci boli veľmi zruční a jednotlivé činnosti vykonávali s radosťou. Mgr. Hudecová

Kto chce zdravé a silné kosti mať, musí veľa mliečka jedávať