Archív pre kategóriu 3 júna, 2019

Žiacka školská rada na workshope s delegátom OSN

Dnes sa členovia žiackej školskej rady zúčastnili na interaktívnom zážitkovom workshope s mládežníckym delegátom SR pri OSN Dominikom Porvažníkom. Dominik Porvažník sa zúčastňuje zasadaní Valného zhromaždenia OSN, zastupuje mladých ľudí SR na medzivládnych rokovaniach OSN a spolupracuje s mládežníckymi delegátmi z celého sveta. So žiakmi debatoval na témy: ·         Trvalo udržateľný rozvoj ·         Agenda 2030 ·         Boj s falošnými správami a základy kritického myslenia Naši
Čítať viac…

Spievajme Pánovi

Súťaž v speve cirkevných a ľudových piesní, ktorú  organizuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Diecézny školský úrad v Banskej Bystrici a ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani,  sa uskutočnila 29.5.2019, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Skupinového spevu sa zhostili žiačky 5. A,  Eva Behulová, Viktória Košúthová, Kamila Dinis, Faustína Vraželová, v sólovom speve Nina Kubáňová (3. A), za výbornej  korepetície Marianny Trungelovej (7.
Čítať viac…

Triatlon Ľ. Štúra

Takto sa volá už 4.ročník súťaže, ktorá sa 30.5. 2019 uskutočnila v réžii ZŠ a MŠ Žemberovce zo  slovenského jazyka, literatúry a slohu. Zapojilo sa do nej 5 družstiev z 5 základných škôl, medzi nimi aj družstvo našej školy v zostave Laura Kabáthová, Tereza Mihálková,Tereza Mária Tináková – žiačky 9.roč., Radka Benčová, Agáta Vargová – žiačky 7.B.    Súťažiaci mali v 1. kole zapísať meno autora, názov
Čítať viac…