Archív pre kategóriu jún, 2019

Rozlúčková slávnosť deviatakov

Dňa 25. júna 2019 sa konala rozlúčková slávnosť nás 18 deviatakov so základnou školou, kde sme strávili  9 úspešných a nezabudnuteľných rokov. Rozlúčková slávnosť  sa začala svätou omšou v našej novej školskej kaplnke. Pán kaplán ThLic. Kraus náš duchovný správca školy sa vo svojej kázni prihovoril nám deviatakom, učiteľom, rodičom a všetkým zúčastnením a pridal aj cenné rady do ďalšieho života. Veľmi pekne ďakujeme
Čítať viac…

Rozlúčka s ŠKD II. oddiel

Ani nevieme ako a školský rok je za nami. Na začiatku roka som sa púšťala do novej skúsenosti s obavami. Na konci roka ma premáhajú slzy. Družina plná osobností. Malých osobností so svojimi kladmi aj zápormi, prednosťami aj nedostatkami, tvrdohlavosťou, múdrosťou, tvorivosťou, vynaliezavosťou, šibalstvom a hlavne veľkou úprimnou dušičkou a srdiečkom. Aj sme sa pohnevali, aj sa smiali, hrali, tvorili, tancovali, plakali.  Ďakujem za
Čítať viac…

Športový deň v ŠKD

Dňa 21.06.2019 sme pre deti zo školského klubu prichystali športové popoludnie. Deti si mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach. Na konci ich čakala sladká odmena a medaila za ich šikovnosť.

Odmeňovanie

Dňa 27.6.2019 sa v našej škole konalo vyhodnotenie školského roka 2018/19. Pani riaditeľka spolu s triednymi učiteľmi odmeňovali celoročnú prácu svojich žiakov hodnotnými cenami. Veľkým prekvapením bola aj odmena pre nás všetkých učiteľov školy v podobe čokoládovej torty, šťavnatého melóna a chutných pagáčov. Veľká vďaka patrí rodičom Renátky Danielovej, ktorí aj takýmto spôsobom ohodnotili našu prácu. Vyzdvihli náš ľudský prístup,
Čítať viac…

Školský výlet

Dňa 24.6.2019 v pondelok sme sa tri triedy 6.A, 6.B a 7.A zúčastnili školského výletu.  Navštívili sme hvezdáreň a planetárium v Hurbanove, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o hviezdach, súhvezdiach a planétach našej Slnečnej sústavy. Tiež o typoch ďalekohľadov, pričom jeden z nich sme aj vyskúšali pri pozorovaní  jednej z planét – Venuše. Prehliadka bola veľmi zaujímavá a poučná a  získané poznatky určite využijeme pri pozorovaní nočnej letnej oblohy.
Čítať viac…

Naša žiačka v biologickej olympiáde na Slovensku štvrtá

Laura Kabáthová, už absolventka našej ZŠ, prejavila počas štúdia záujem o biológiu a najmä o oblasť biológie – geológiu. Pre niekoho nezáživná, prípadne ťažká, ale Laurika si s kameňmi rozumie a veľmi dobre ich pozná. Dôkazom toho je aj tohtoročný postup do najvyššieho kola BIO súťaže Poznaj a chráň – GEO, kde sa umiestnila v celoslovenskej konkurencii súťažiacich na veľmi peknom štvrtom mieste. Laurike gratulujeme, ďakujeme za
Čítať viac…

Súťaže z TALENTÍDY v šk. roku 2018/2019 v roč.1 – 4.

VŠEDKOVEDKO – veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Je to celoslovenská súťaž pre žiakov  2.- 4. ročníka a tento rok sa jej zúčastnilo u nás 24 žiakov.  K najúspešnejším žiakom  patrili : M.Máčaj    – 2.A, N . Jakubisová  – 2.A, M.Földesi- 3.B, S. Valkovič – 3.B, D. Hudecová   – 3.A Všedkovedko školy sa stal Filipko Buda – 2.A Vo Všedkovedkovi si môžu
Čítať viac…