Archív pre kategóriu máj, 2019

Súťaž mladých záchranárov CO

Jednou z posledných súťaží v rámci školského roku, do ktorej sa zapájame, je Súťaž mladých záchranárov CO. Okresné kolo sa uskutočnilo 3. mája 2019 v priestoroch areálu Levického hradu. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Samuel Francis Hoare, Peter Kováčik, Nina Horňáková, Dominika Titurusová, všetci žiaci 8. ročníka. Súťaž mladých záchranárov CO je pomerne náročná, pretože žiaci musia preukázať vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí.
Čítať viac…

Apríl u tretiakov v ŠKD

Ďalší mesiac ubehol ako voda. No my sme vôbec nezaháľali. Aj v tomto mesiaci sme zažili veľa zábavy, naučili sme sa niečo nové a vyrábali mnoho vecí. Chlapci využili svoju fantáziu a postavili  veľkú požiarnu stanicu. Nech sa páči, nahliadnite  do nášho života v ŠKD  prostredníctvom pár fotografií. Žiaci 3.A, 3.B a pani vychovávateľka

Komparo

Testovanie žiakov v súčasnej škole zohráva dôležitú úlohu. Aj v našej škole zapájame žiakov do rôznych foriem testovania. Vo štvrtok 2. mája 2019 sa testovania Komparo zúčastnili žiaci štvrtého a šiesteho ročníka. Štvrtáci písali testy z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a všeobecných predpokladov. Šiestaci okrem matematiky a slovenského jazyka mali test z fyziky a dejepisu. Dúfame, že aj toto testovanie im pomôže zvýšiť vedomostnú úroveň, ale aj
Čítať viac…

Mestský beh – Májová „5“

Dňa 01.05.2019 mesto Levice v spolupráci s komisiou MsZ  športu organizovalo levickú Májovú 5  ktorej sa zúčastnili aj deti a žiaci našej školy.  Ďakujeme za výbornú organizáciu riaditeľke pretekov Mgr. Márii Kuriačkovej  a deťom za skvelú reprezentáciu aj našej školy, nakoľko mnohí získali popredné umiestnenie.

Ako piataci hravo zvládli osovú súmernosť

Vo fáze upevňovania učiva tohto tematického celku boli žiaci 5.A rozdelení do 3-4 členných skupín a každá skupinka sa pohrala s osovou súmernosťou iným spôsobom. Kým skupinka dievčat skúšala krátku tanečno osovo – súmernú choreografiu, ďalšie skupinky vytvárali svoje osovo – súmerné umelecké diela na papieri z kociek lega, alebo zo skladačiek hry mozaika. Skupinka chlapcov sa zahrala na graffiti
Čítať viac…

Súťaž amatérskych filmárov SAFI 2019

Tento rok sme sa aj my zapojili do súťaže amatérskych filmárov SAFI 2019. Naše video ste si už mohli pozrieť. Teraz sme dostali poďakovanie od Televízie LUX aj s krátkym hodnotením od poroty.