Archív pre kategóriu máj, 2019

1. sväté prijímanie

V Nedeľu Dobrého Pastiera prišlo do Kostola Zoslania Ducha Svätého tridsaťpäť detí v bielom rúchu, aby im bola vyslúžená sviatosť 1. svätého prijímania. Deti boli milé, usmievavé a nadšené, ale nielen ony, všetci, ktorí ich na túto veľkú slávnosť pripravovali a stáli pri nich doma, či v škole. Každé z nich svojou troškou prispelo k sláveniu svätej omše. Ich malá-veľká kresťanská vyspelosť sa prejavila v kázni,
Čítať viac…

Míľa pre mamu

Dňa 11. mája 2019 sa v mestskom parku v Leviciach pod vedením Únie materských centier konala kampaň Míľa pre mamu, ktorá je symbolicky venovaná všetkým mamám. V tento deň spolu všetky mamičky so svojimi deťmi prejdú 1 míľu vo viac ako 50 mestách Slovenska, Česka a Írska. Cieľom je spojiť sa v jeden deň, v jednu hodinu. Aj naša škola podporila tento výnimočný projekt svojou účasťou
Čítať viac…

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – postup do celoštátneho kola

Dňa 16.4.2019 sa na Základnej škole A. Kmeťa Levice konalo okresné kolo 53. ročníka biologickej olympiády kategória E, ktorá pozostáva z nasledovných odborností: botanika, zoológia a geológia. Každý súťažiaci podľa jednotlivých odborností absolvoval písomný test, identifikáciu prírodnín a praktickú časť- kde sa hodnotila vlastná zbierka súťažiaceho z príslušnej odbornosti. V odbornosti geológia žiačka Laura Kabáthová, 9.r. ako úspešný riešiteľ postúpila z 1. miesta na krajské
Čítať viac…

Myslíme ekologicky – 1.oddelenie ŠKD

Za nami je mesiac apríl, ktorý sme sa venovali  aj témam ako je príroda a jej ochrana.  Snažili sme sa myslieť ekologicky,  tvoriť z odpadových materiálov a dať im novú šancu na skrášlenie nášho školského prostredia. Začiatkom mája, keď nadišiel čas vyjadriť vďaku a úctu našim mamičkám, sme s veľkou radosťou pre ne vyrábali darčeky a zároveň sme si zdokonalili
Čítať viac…

Deň matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za to, čo pre nás robia. Aj naši žiaci si pre svoje maminky pripravili krásny program plný tanca, hudby a spevu. Všetkým maminkám ďakujeme za to, že prijali pozvanie a veríme, že si spolu s nami tento deň užili. Mgr. Chujacová

Máš rád angličtinu?

Tak znie slogan na plagáte tejto anglickej súťaže Englishstar. My máme radi angličtinu a tak sme sa už druhýkrát zapojili do tejto anglickej medzinárodnej súťaže základných škôl.   Dňa 10. 5. 2019 (piatok) si zasúťažili žiaci 2. – 5. roč.  v rámci svojho ročníka a preverili si svoje vedomosti. Táto súťaž je motivačná, umožňuje žiakom zábavnou formou ich motivovať k úspešnému
Čítať viac…

Slávik Slovenska

Dňa 9.5. 2019 sa zúčastnili dve žiačky našej školy – Lucka Frtúsová a Ninka Kubáňová – okresného kola súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo na našej ZUŠ. Ninka Kubáňová, žiačka 3.A,  vyhrala 1. miesto v 1. kategórii. Bolo to aj vďaka výbornej korepetítorke p.učiteľke Evke Kováčovej, ktorá ju doprevádzala. Krajské kolo súťaže bude v Nitre 28. mája 2019. Ninka, ďakujeme,
Čítať viac…