Archív pre kategóriu 14 mája, 2019

Míľa pre mamu

Dňa 11. mája 2019 sa v mestskom parku v Leviciach pod vedením Únie materských centier konala kampaň Míľa pre mamu, ktorá je symbolicky venovaná všetkým mamám. V tento deň spolu všetky mamičky so svojimi deťmi prejdú 1 míľu vo viac ako 50 mestách Slovenska, Česka a Írska. Cieľom je spojiť sa v jeden deň, v jednu hodinu. Aj naša škola podporila tento výnimočný projekt svojou účasťou
Čítať viac…

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – postup do celoštátneho kola

Dňa 16.4.2019 sa na Základnej škole A. Kmeťa Levice konalo okresné kolo 53. ročníka biologickej olympiády kategória E, ktorá pozostáva z nasledovných odborností: botanika, zoológia a geológia. Každý súťažiaci podľa jednotlivých odborností absolvoval písomný test, identifikáciu prírodnín a praktickú časť- kde sa hodnotila vlastná zbierka súťažiaceho z príslušnej odbornosti. V odbornosti geológia žiačka Laura Kabáthová, 9.r. ako úspešný riešiteľ postúpila z 1. miesta na krajské
Čítať viac…

Myslíme ekologicky – 1.oddelenie ŠKD

Za nami je mesiac apríl, ktorý sme sa venovali  aj témam ako je príroda a jej ochrana.  Snažili sme sa myslieť ekologicky,  tvoriť z odpadových materiálov a dať im novú šancu na skrášlenie nášho školského prostredia. Začiatkom mája, keď nadišiel čas vyjadriť vďaku a úctu našim mamičkám, sme s veľkou radosťou pre ne vyrábali darčeky a zároveň sme si zdokonalili
Čítať viac…