Archív pre kategóriu 7 mája, 2019

Komparo

Testovanie žiakov v súčasnej škole zohráva dôležitú úlohu. Aj v našej škole zapájame žiakov do rôznych foriem testovania. Vo štvrtok 2. mája 2019 sa testovania Komparo zúčastnili žiaci štvrtého a šiesteho ročníka. Štvrtáci písali testy z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy a všeobecných predpokladov. Šiestaci okrem matematiky a slovenského jazyka mali test z fyziky a dejepisu. Dúfame, že aj toto testovanie im pomôže zvýšiť vedomostnú úroveň, ale aj
Čítať viac…

Mestský beh – Májová „5“

Dňa 01.05.2019 mesto Levice v spolupráci s komisiou MsZ  športu organizovalo levickú Májovú 5  ktorej sa zúčastnili aj deti a žiaci našej školy.  Ďakujeme za výbornú organizáciu riaditeľke pretekov Mgr. Márii Kuriačkovej  a deťom za skvelú reprezentáciu aj našej školy, nakoľko mnohí získali popredné umiestnenie.