Archív pre kategóriu 20 marca, 2019

Prvé učebné pomôcky vytlačené na novej 3D tlačiarni

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Umelecký prednes poézie a prózy –  sa 19. marca 2019 uskutočnil  za účasti 53 recitátorov. Takýto záujem o prednes umeleckého slova sa málokedy zaznamenáva, a preto sme veľmi radi, že umeleckú výpoveď podalo takéto množstvo žiakov počnúc prvým ročníkom ZŠ končiac dvoma predstaviteľkami nášho gymnázia. Všetci súťažiaci predniesli nádherné texty. Bolo ťažko vybrať tie najlepšie. Ako to napokon dopadlo? Pozrite
Čítať viac…