Archív pre kategóriu december, 2018

Vinš od tretiakov

Po návšteve filmového predstavenia v kine Junior si žiaci tretieho ročníka na poslednej vyučovacej hodine v tomto kalendárnom roku pripravili vianočné posedenie v kruhu svojej triedy. Bolo sviatočné, milé, veselé. Vianočná nálada, vinše, koledy, oblátky s medom či iné dobroty  nasvedčovali tomu, že Vianoce sú už predo dvermi. . . Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,  nech vianočný čas v lásku sa zmení,  a
Čítať viac…

Posviacka novej kaplnky

Dnes je pre našu školu výnimočný deň. Zažili sme, ako znovu ožilo srdce našej školy, aby mohla ďalej radostne plniť svoje úlohy, ktoré má pred sebou a našťastie  na to nie sme sami. Prišla pomoc až z neba, do svätostánku opäť zavítal najvzácnejší hosť – živý Ježiš a večné svetlo pri ňom sa zažalo. Radosť v očiach všetkých prítomných hovorí
Čítať viac…

Vinšujeme vám

Na jedličke sviečky svietia,v jasliach leží Božie dieťa.Nech pocit šťastia, radostisa v dušiach vašich rozhostí,keď štedrý večer zavíta.Nech láska v srdciach ukrytása mocným prúdom vyroní,keď zvonček sladko zazvoní.Vinšujeme všetko šťastiena deň roku nového,nech vás Pán Boh ochraňujeod všetkého smutného.

Ranná družina

Aj obyčajná decembrová ranná družina môže byť čarovná, ak si ju takou urobíme…

Dejepisná olympiáda

December je mesiac adventu, vianočných koncertov, trhov a prípravy na najkrajšie sviatky roka. V školách sa tiež organizujú vianočné besiedky, posedenia pod jedličkou. No december je aj mesiacom školských kôl mnohých predmetových olympiád a súťaží. Jednou z nich je aj Dejepisná olympiáda. 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo tejto olympiády. Svoje sily si zmeralo a vedomosti z histórie overilo 22 žiakov – štyria šiestaci, deviati
Čítať viac…

Deti z 1.A

Deti z 1.A  – aj my môžeme priniesť svetu kúsok svetla tak, ako to urobilo dieťa Ježiš, keď sa narodilo. Budeme Mu s veľkou láskou prinášať malé skutky, aby svet bol čoraz krajší a radostnejší.    

Pozdrav Šalianskeho Maťka z obvodného kola

priniesli  tri deti našej školy, ktoré sa zúčastnili na súťažnom prednese slovenskej povesti. Je to Dominika Hudecová, ktorá si vyrecitovala postup do okresného kola z 1.miesta, Janko Borbély, ktorý bojoval  ako lev, no svojich súperov nepremohol a je to Agátka Vargová, ktorá putuje do okresného kola z pozície 1. miesta. Všetkým trom recitátorom ďakujeme za ich  reprezentáciu školy. Dominike i Agátke držíme palce   
Čítať viac…