Archív pre kategóriu 30 novembra, 2018

Komparo

Testovanie  je momentálne v školstve jedna z preferovaných foriem preverovania vedomostí žiakov. Každoročne sa uskutočňujú rôzne testovania a merania rôznych ročníkov. Aj v našej škole sa snažíme zapájať žiakov do rôznych testovaní, kde si overujú svoje možnosti a pripravujú sa na testovania, ktoré sú povinné v 5. a 9. ročníku. Jedným z takýchto možností je aj Komparo, do ktorého pravidelne každoročne zapájame žiakov. V tomto mesiaci prebehlo Komparo
Čítať viac…

Expert geniality show

V našej základnej škole vytvárame predpoklady nielen pre kvalitný vzdelávací proces, ale aj podmienky pre realizovanie sa žiakov v rôznych súťažiach, projektoch a voľnočasových aktivitách. Tento týždeň sa nasledovní žiaci zapojili do súťaže Expert geniality show.   Roman Köteles 5. ročník Júlia Mizeráková 5. ročník Petra Pauličová 5. ročník Alexej Jenčo  5. ročník Peter Štrbo 5. ročník Sandra Tarkaiová 5. ročník Viktória
Čítať viac…

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

27. a 28. novembra, na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a svätej Kataríny Labouré, medzi nás zavítala Kaplnka Panny Márie ZM. Prijali sme ju vo viacerých triedach , hlavne v treťom ročníku ZŠ. Vyjavila nám pri spoločnej modlitbe svätého ruženca mnohé tajomstva zo svojho života, napríklad tajomstvo života, uchráneného od každého hriechu, aj od toho dedičného, tiež tajomstvo kríža Pána Ježiša, ktorý nám
Čítať viac…