Archív pre kategóriu november 4th, 2018

Druháci na ľade

Naši  šikovní druháci strávili na zimnom štadióne päť dní. Korčuľovanie pod vedením skvelých trénerov HK Levice bolo pre deti výbornou školou a zdrojom nezabudnuteľných zážitkov. Veľká vďaka patrí Mgr. Patrikovi Bačkorovi, ktorý sa druhákom venoval počas celého kurzu korčuľovania. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Triedne učiteľky 2.A a 2.B