Archív pre kategóriu november, 2018

Komparo

Testovanie  je momentálne v školstve jedna z preferovaných foriem preverovania vedomostí žiakov. Každoročne sa uskutočňujú rôzne testovania a merania rôznych ročníkov. Aj v našej škole sa snažíme zapájať žiakov do rôznych testovaní, kde si overujú svoje možnosti a pripravujú sa na testovania, ktoré sú povinné v 5. a 9. ročníku. Jedným z takýchto možností je aj Komparo, do ktorého pravidelne každoročne zapájame žiakov. V tomto mesiaci prebehlo Komparo
Čítať viac…

Expert geniality show

V našej základnej škole vytvárame predpoklady nielen pre kvalitný vzdelávací proces, ale aj podmienky pre realizovanie sa žiakov v rôznych súťažiach, projektoch a voľnočasových aktivitách. Tento týždeň sa nasledovní žiaci zapojili do súťaže Expert geniality show.   Roman Köteles 5. ročník Júlia Mizeráková 5. ročník Petra Pauličová 5. ročník Alexej Jenčo  5. ročník Peter Štrbo 5. ročník Sandra Tarkaiová 5. ročník Viktória
Čítať viac…

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

27. a 28. novembra, na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a svätej Kataríny Labouré, medzi nás zavítala Kaplnka Panny Márie ZM. Prijali sme ju vo viacerých triedach , hlavne v treťom ročníku ZŠ. Vyjavila nám pri spoločnej modlitbe svätého ruženca mnohé tajomstva zo svojho života, napríklad tajomstvo života, uchráneného od každého hriechu, aj od toho dedičného, tiež tajomstvo kríža Pána Ježiša, ktorý nám
Čítať viac…

i B o b o r – informatická súťaž

Aj tento školský rok sa naša škola  zapojila do informatickej súťaže iBobor.  Zúčastnili sa na nej i žiaci z III. a IV. ročníka.  Diplom so symbolom súťaže usilovného a inteligentného bobra si odnesú len úspešní riešitelia.  Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu kladných bodov. Teda v kategórii Drobec je to  aspoň 45 bodov, v kategórii Bobrík 60 bodov. Úspešnými riešiteľmi z 1.
Čítať viac…

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Naša škola je už 11. rok hostiteľom súťažiacich, ktorí si chcú preveriť, porovnať, vyskúšať vedomosti a schopnosti zo slovenského jazyka  a literatúry. Aj v tomto roku sa 28.11. 2018 zišlo 21 bojachtivých mladých ľudí, ktorí si chceli zmerať svoje sily. Bojovali s testom, potom s transformáciou textu a nakoniec s rétorikou – rečníckym umením.  Ako dopadol tento boj? Ukáže vám výsledková listina: Našej Laure Kabáthovej zo
Čítať viac…

Holandské „Masterclasses“ s našou spoluprácou

Žiaci VII.B triedy sa počas uplynulého mesiaca zapojili do spolupráce so žiakmi s  Ir. Lely Lyceum z holandského Amsterdamu.  V rámci ich ukážkových hodín, tzv. „Masterclasses“ holandské deti napísali pozdravy v anglickom jazyku, v ktorých predstavili svoju krajinu a mesto a poslali ich k nám na Slovensko. Siedmaci im s veľkou radosťou odpovedali a poslali im pohľadnice Levíc a Slovenska. Okrem využitia anglického jazyka v praxi si deti aj rozšírili obzory
Čítať viac…

iBobor

V dňoch  od 12. novembra  do 16. novembra  2018 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Symbolom je usilovný, inteligentný bobor. Do súťaže sa zapojilo 113 žiakov II.stupňa základnej školy.   Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:   Jakub Hoza                            
Čítať viac…