Archív pre kategóriu júl, 2018

Oceňovanie žiakov za reprezentáciu školy

Ku koncu školského roka patrí aj oceňovanie žiakov za reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach, za príkladnú prácu a pomoc. Ocenených si môžete pozrieť v galérii.

Účelové cvičenie – praktická časť

Koncom júna sa žiaci základnej školy venujú hlavne tomu, aby na koncoročnom vysvedčení boli čo najlepšie známky. Posledné dni však okrem výletov a exkurzií využívame aj na rôzne vzdelávacie aktivity. Tak sa koncom júna na našej Základnej škole sv. Vincenta de Paul uskutočnila praktická časť účelového cvičenia. Počas tohto dňa si mohli žiaci prakticky vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas
Čítať viac…

Didaktické hry

Dňa 26. júna 2018 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov prvého stupňa. Žiaci postupne prechádzali rôznymi stanovišťami, na ktorých si overovali už získané vedomosti počas školského roka. Zároveň však nadobúdali nové poznatky, ktoré určite využijú pri štúdiu vo vyšších ročníkoch, ale aj v bežnom živote. Stanovištia boli zamerané na: – CIVILNÚ OCHRANU – ZDRAVOTNÚ PRÍPRAVU – POHYB
Čítať viac…

Školský rok 2017/ 18 v VI. A triede

Na začiatku školského roka sme sa zoznámili s novými spolužiakmi Samuelom Drangom a Leou Magyarovou. Zvolili sme si triednu samosprávu a oboznámili sme sa s pravidlami školského poriadku. 23. októbra 2017 na Medzinárodný deň školských knižníc sa žiaci zúčastnili prednášok o astronómii, o vzťahu Štefánika k hviezdam a o živote a jeho vedeckej činnosti . Potom napísali o tom krátke
Čítať viac…

Hurá prázdniny!

Aj pre žiakov VI.B triedy školský rok 2017/2018 bol rokom  niekoľkých zmien. Počet žiakov sa zmenil z 21 žiakov na 17, nakoľko 4 žiaci začali študovať na 8-ročnom gymnáziu, v druhom polroku sa zmenila p. uč. triedna a zmenila sa aj vyučujúca  nemeckého jazyka. Napriek týmto zmenám žiaci VI.B triedy ukončili šiesty ročník s 10 žiakmi, ktorí boli vyznamenaní – F. Barcík, D.
Čítať viac…

Čo všetko sme stihli v II.B od septembra 2017 do júla 2018

Na začiatku šk.roka k nám pribudla nová spolužiačka, a tak nás bolo spolu 22. Už v septembri sme sa v Tekovskej knižnici v Juniore zapojili do súťaže Čítam, čítaš, čítate. Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali aj čítaním časopisu REBRÍK a povestí o Slovensku na hodinách Regionálnej vlastivedy. V októbri sme si Týždeň zdravej výživy spestrili  nielen zdravým jedálničkom, ale aj novými vedomosťami,
Čítať viac…

Získali sme primárne vzdelanie, my zo IV. B

Posledný júnový deň definitívne ukončilo 8 dievčat a 10 chlapcov zo IV. B triedy prvý stupeň základnej školy. Je to super pocit nielen pre žiakov, ale aj pre ich pani učiteľku a to  hlavne vtedy, ak úsilie a snaha padli na úrodnú pôdu. A tak sa aj stalo! Deň po dni, mesiac po mesiaci skladaná mozaika školského roka sa ukázala ako úspešná. Svedčia o tom
Čítať viac…