Home » Ako piataci hravo zvládli osovú súmernosť

Ako piataci hravo zvládli osovú súmernosť

Vo fáze upevňovania učiva tohto tematického celku boli žiaci 5.A rozdelení do 3-4 členných skupín a každá skupinka sa pohrala s osovou súmernosťou iným spôsobom.

Kým skupinka dievčat skúšala krátku tanečno osovo – súmernú choreografiu, ďalšie skupinky vytvárali svoje osovo – súmerné umelecké diela na papieri z kociek lega, alebo zo skladačiek hry mozaika.

Skupinka chlapcov sa zahrala na graffiti umelcov, ktorí však spreje nahradili kriedou a vytvárali na tabuľu  osovo – súmerné graffiti.

Na záver skupinky prezentovali svoje výtvory ostatným skupinám a tešili sa na ďalšiu hodinu matematiky, kedy si úlohy navzájom vymenia.