Home » 1. sväté prijímanie

1. sväté prijímanie

V Nedeľu Dobrého Pastiera prišlo do Kostola Zoslania Ducha Svätého tridsaťpäť detí v bielom rúchu, aby im bola vyslúžená sviatosť 1. svätého prijímania.

Deti boli milé, usmievavé a nadšené, ale nielen ony, všetci, ktorí ich na túto veľkú slávnosť pripravovali a stáli pri nich doma, či v škole. Každé z nich svojou troškou prispelo k sláveniu svätej omše. Ich malá-veľká kresťanská vyspelosť sa prejavila v kázni, pri pohotových a hodnotných odpovediach na otázky pána kaplána Janka.

Veríme, že i v praktickom živote budú takto flexibilné a že svoju vieru, ako aj všetky talenty a dary,  ktoré im Pán Boh dal, budú ďalej pestovať a rozvíjať.

Triedne učiteľky III. roč.