Život pri vode- trieda Motýliky

V téme týždňa – Život pri vode- si naše Motýliky mohli vyskúšať prácu s interaktívnou tabuľou. V programe skicár mali možnosť riešiť jednoduché úlohy k danej téme a svoje grafomotorické zručnosti si precvičovali kreslením vlnoviek .Naučili sa novú pohybovú hru na bociana a žabky, zvládli prejsť lavičkou cez ,,vodu,, , či namaľovať žabku. V oblasti matematika a práca s informáciami zisťovali skladaním  lega, ktorá žabka vyskočí najvyššie.