Tešte sa s nami a s našimi deťmi, vybrali nás…

Ministerstvo školstva z 2221 žiadostí vybralo a finančne podporilo aj náš projekt pre materskú školu „ Múdre hranie“. Vďaka tejto podpore zabezpečíme materiálno- technickú podporu, pre zlepšenie manuálnych zručností v rámci vzdelávacích a hrových aktivít v jednotlivých triedach. Našou víziou je vytvoriť priestor technickej materskej školy, kde by sme mohli realizovať jednoduché technologické postupy, učiť deti narábať s nástrojmi a náradím.