Téma ŽIVOT PRI JAZIERKU

Téma ŽIVOT PRI JAZIERKU deti veľmi zaujala. Vyrobili si žabky, naučili sa básničku-Žabka modelovali si rybky z plastelíny. S veľkým záujmom pracovali v skupinách. V nich vytvorili jazierka plné vodných živočíchov.