Stvorenie sveta

Kaplnka našej školy sa opäť naplnila deťmi triedy Motýliky, Rybičky a Žabky, aby spoločne s pánom kaplánom vytvorili živý obraz Stvorenia sveta. Na úvod celej aktivity sme si spoločne zaspievali pieseň  ,,Boh stvoril,,. Od nej sa už odvíjalo rozprávanie pána kaplána, na základe ktorého deti spoločne tvorili obraz a na konci vzniklo nádherné Božie dielo. Takto naše deti pochopili, ako vznikol svet a teraz už vedia, že pôvodcom všetkého je náš dobrotivý Nebeský otec Boh.