Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Prvé týždne v triede Motýliky

V novom školskom roku 2019/2020 privítala trieda Motýliky aj nové deti. Prvé týždne sa teda niesli v duchu spoznávania sa, ako i v duchu spoznávania priestorov našej školy. Pri rôznych hrách a vzdelávacích aktivitách si aj nové deti začali zvykať na náš každodenný režim a spoločne sme začali cestu predškolákov v ústrety novým vedomostiam a zážitkom. V oblasti matematika a práca s informáciami si vyskúšali meranie rôznych ciest pomocou určeného meradla, vedeli povedať svoju adresu, vytvorili niekoľko pekných výtvarných prác a dokonca sa s pani učiteľkami vybrali na poštu, aby tam odoslali do svojich domovov list a tak pochopili, prečo je písaná reč dôležitá. V neposlednom rade sa v rámci duchovného rozvoja naučili deti modliť modlitbu Zdravas Mária a vytvorili ju v obrázkovej forme……….

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie