Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Oznam pre predškolákov

Upozorňujeme rodičov detí predškolského veku, že poplatky v školskej jedálni sa platia do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac vo výške:

zálohová platba – jednorazová – 20,00 EUR (ak sa vyčerpá, je potrebné zaplatiť znova 20,00 EUR)

a mesačne sa dopláca na stravu 7,40 EUR (0,37×20).

Prosíme rodičov, ktorí nemajú uhradené platby, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Ďakujeme.

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie