Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

OZNAM OHĽADNE POPLATKOV

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom prerušenia vyučovania vám od 01.04.2020 odporúčame pozastaviť platby za ŠJ, MŠ, ŠKD a CVČ. Pokiaľ ste už tieto poplatky uhradili, peniaze budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, prípadne budú vrátené po vyúčtovaní, a to najneskôr na konci školského roka.

V prípade, že potrebujete vrátiť preplatky za MŠ, ŠKD a CVČ skôr poprosíme vás kontaktovať ekonomické oddelenie emailom zuzana.bajzova@vincent-levice.sk a ŠJ jedalen@vincent-levice.sk

Opätovné spustenie platenia poplatkov vám bude včas oznámené. 

                                                                              S úctou

                                                                              PaedDr. M. Farkašová

                                                                              riaditeľka školy

Zdieľať článok:

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie