Ovečky a téma týždňa Na potulkách v lese

Počas témy  týždňa Na potulkách v lese  sme sa s detičkami z triedy Ovečky oboznámili s prácou uja horára, ktorému sme pomohli nakŕmiť zvieratká v lese. Utvrdili sme si mená zvieratiek a ich sfarbenie, ako aj to, čím majú pokryté telo niektoré druhy. Zahrali sme si divadielko s vlastnými vyrobenými maňuškami z papiera. Na konci týždňa sme sa v prúdovom cvičení zahrali na malého zajka a utvrdili si správnu techniku skoku znožmo.