Motýliky a neživá príroda

S témou „Neživá príroda“ sa Motýliky zabavili aj vo svojich domovoch. S rodičmi vyrazili na prechádzky do prírody a rozlišovali jej živé a neživé súčasti. Vyrábali si maľované kamene, prívesky, pochopili ako vzniká tieň. Vyrobili si tieňové divadielka a rôzne pokusy so svetlom. Deň Zeme oslávili zbieraním odpadkov vo svojom okolí.