Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Motýliky a neživá príroda

S témou „Neživá príroda“ sa Motýliky zabavili aj vo svojich domovoch. S rodičmi vyrazili na prechádzky do prírody a rozlišovali jej živé a neživé súčasti. Vyrábali si maľované kamene, prívesky, pochopili ako vzniká tieň. Vyrobili si tieňové divadielka a rôzne pokusy so svetlom. Deň Zeme oslávili zbieraním odpadkov vo svojom okolí.

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie