Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Krúžok anglického jazyka alebo ako sa Motýliky, Žabky a Rybičky učia po anglicky

Angličtina v škôlke prebieha v novej interaktívnej učebni, kde sa detičky hravou a pohybovou činnosťou oboznamujú s cudzím jazykom. Classroom English sa používa pri vedení a organizácii krúžku, pri zadávaní aktivít a pri činnostiach samotných. Vo výučbe slovnej zásoby používame flashcards, ale aj výukový program, ktorý je všestranný na výučbu slovnej zásoby, ale aj na upevnenie slovnej zásoby pomocou rôznych hier. Piesňami je jazyk zábavnejší, zlepšuje ich výslovnosť slov, rytmus a melódia nútia deti dávať prízvuk na správne miesto.

Krúžok anglického jazyka je pre deti easy and funny, veď posúďte sami a pozrite si fotky.

Mgr. R. Harmadyová

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie