Ježkovia spoznávali zvieratká

Ježkovia spoznávali zvieratká žijúce na gazdovskom dvore. V divadielku, v ktorom stvárnili zvieratká z dvora, sa oboznámili s ich zvukmi i spôsobom života. V duchovnej aktivite sme si pripomenuli, že sme všetci Ježiškove ovečky. A ovečky sme si aj vyrobili. Zahrali sme si tiež zvukové hádanky a naučili sa básničku o mačkách.