Grantový program Cloetta

V Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul  v Leviciach myslíme na úspešné vzdelávanie detí už od materskej školy. U detí v škôlke vytvárame  základy pre vzdelávanie v  základnej škole. Pokiaľ dieťaťu pomôžeme už v materskej škole rozvíjaním oslabení v rôznych oblastiach, môžeme tým následne eliminovať prejavy rôznych špecifických porúch v ďalšom vzdelávaní. Včasná pomoc … Čítať ďalej Grantový program Cloetta