Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Grantový program Cloetta

V Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul  v Leviciach myslíme na úspešné vzdelávanie detí už od materskej školy. U detí v škôlke vytvárame  základy pre vzdelávanie v  základnej škole. Pokiaľ dieťaťu pomôžeme už v materskej škole rozvíjaním oslabení v rôznych oblastiach, môžeme tým následne eliminovať prejavy rôznych špecifických porúch v ďalšom vzdelávaní. Včasná pomoc je základom úspešného vzdelávania. Prostredníctvom hry a práce s rôznymi didaktickými pomôckami rozvíjame dieťa a tým ho pripravujeme na zaškolenie. Dávame mu možnosť byť v škole ešte úspešnejší.  Preto sme sa k tomu postavili zodpovedne. Pomocou finančnej podpory Nadácie pre deti Slovenska prostredníctvom grantového programu Cloetta sme nakúpili pomôcky na rozvoj jednotlivých funkcií  detí nielen predškolského veku. Každý deň tak rozvíjame s deťmi grafomotoriku, reč, priestorovú orientáciu, predstavivosť, logické myslenie, predčíselné predstavy, ale aj spoluprácu, empatiu, atď.

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie