Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Ježkovia

Ježkovia

Pre potechu rodičov sme sa rozhodli i v našej triede  nafotiť zopár vianočných fotiek. Dúfam, že Vás potešia a zahrejú pri srdiečku. Sú takým malým darčekom pre Vás.

Čítaj viac

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

V súlade s §2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a na základe rozhodnutia ministra školstva č : 2020/18259:4-A1810 a usmernenia o organizácii činnosti materských škôl ,základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia zo dňa 11.12.2020, na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí MŠ a vyjadrenia zriaďovateľa školy sa z personálnych aj prevádzkových dôvodov v dňoch od […]

Čítaj viac

Predvianočné obdobie v triede JEŽKOVIA

Čítaj viac

Sv. Mikuláš – Ježkovia

Čítaj viac

Ježkovia v Novembri

Ježkovia v novembri nezaháľali. Naučili sa veľa o svojom tele i o správnej výžive. Upiekli ovocné koláče a tým sa naučili, že i maškrtka môže byť zdravá. Ku koncu novembra sme si rozprávali o zime a pripravovali na sviatok Mikuláša. Mikuláša si deti  vyrobili i naučili sa o ňom peknú pesničku.

Čítaj viac

Mikuláš v MŠ

Čítaj viac

Deň športu s podporou NSK

V mesiaci október a november sme si počas aktivít v priebehu dňa a na školskom dvore či už v materskej škole, alebo v ŠKD cvičili a posilňovali imunitný systém. Všetky aktivity boli zaujímavé a plné radosti.

Čítaj viac

V radostníku vietor veje

Projekt ,, V Radostníku vietor veje“                                                              Dňa 20.11.2020 sa deti MŠ oboznamovali s kultúrnymi tradíciami regiónu Hont a to besedou o tom čo je kroj, na čo slúžil aj ako sa deti zabávali voľakedy. Deti si detský kroj mohli aj obliecť a spolu s p. učiteľkou Luckou aj zaspievať a zatancovať. Projekt bol realizovaný s podporou mesta Levice. Ďakujeme

Čítaj viac

Čo dokáže vietor a dážď

V tento týždeň sme skúmali a pozorovali počasie. Spievali sme si pesničku:,, Klope, klope dáždik.“ V dramatizácií s balónikmi ,,O vodnej kvapke“ si deti vyskúšali kolobeh vody v prírode. Pri výrobe dažďovej kvapky pozorovali rozpúšťanie farieb vo vode.

Čítaj viac

Lesné zvieratá

Deti z triedy Ježkovia spoznávali les i lesné zvieratká v EKO rozprávke sa naučili chrániť les. A dnes už vedia, že les je dôležitý i pre ľudí.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie