Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Archív článkov v kategórii: Ježkovia

Loptový krúžok

Čítaj viac

Deň otvorených dverí 30.11.2019

Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul ďakuje všetkým, ktorí si našli čas a spolu s nami prežili atmosféru blížiaceho sa adventu. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom školy, deťom, študentom, rodičom a predajcom za ich obetavú prácu. Tešíme sa, že ste súčasťou našej veľkej školskej rodiny.

Čítaj viac

Oznam

Prosíme rodičov aby do správy pre prijímateľa pri platbách vpisovali meno dieťaťa.

Čítaj viac

Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

Čítaj viac

Vystúpenie Uja Ľuba

V našej škôlke sme opäť s radosťou privítali Uja Ľuba, ktorý si pre nás pripravil rozprávku Peťo a drak. Rozprávka bola plná veselých piesní, ktoré deťom vyčarili úsmev na tvári. Ďakujeme Ujovi Ľubovi sa krásne rozprávkové dopoludnie.

Čítaj viac

Tvorivé dielne – Ježkovia

Dňa 15.11.2019 sa v našej triede konali tvorivé dielne. Šikovné mamky, starí rodičia a samozrejme detičky vytvorili nádherných šarkanov. Šarkany nám zdobia teraz vstupné schodisko do triedy. Tiež sme si touto akciou pripomenuli Deň materských škôl na Slovensku ktorý sa oslavuje od roku 2015 a je zapísaný aj v dokumente Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2019/2020. Ďakujeme […]

Čítaj viac

Oznam

Prosíme rodičov detí, žiakov a študentov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby pri platení stravy bezpodmienečne používali variabilný symbol a do správy pre prijímateľa vždy uvádzali meno a priezvisko stravníka a triedu.

Čítaj viac

Ježkovia spoznávali prírodu

Čítaj viac

Jeseň na poli a v záhrade

Keď sú hrušky už je jeseň,To my dobre vieme, skôr ako ich ochutnáme,si ch umyjeme.Keď je hrozno  už je jeseň,To my dobre vieme, skôr ako ho ochutnáme,si ho umyjeme.Keď sú slivky už je jeseň,To my dobre vieme, skôr ako ich ochutnáme,si ch umyjem

Čítaj viac

List od Banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca deťom našej MŠ

Dňa 25.10. 2019 bude naša materská škola svätiť priestory 7. triedy. Na udalosť boli prizvaní zástupcovia Bansko-bystrického biskupstva, Diecézneho školského úradu, farnosti, dekanátu, ako i mesta. Otec Marián nemôže prísť no poslal nám list, ktorý nás potešil a povzbudil.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie