Anglický jazyk s pani učiteľkou Iriskou

Aj naši kamaráti z tried Motýliky, Rybičky, Žabky a Lienky sa oboznamujú v materskej škole s anglickým jazykom, prostredníctvom hier, piesní a zaujímavých aktivít.