Ako sa Motýliky na Veľkú noc pripravovali

Tohtoročnú Veľkú noc sme prežili trošku ináč ako po minulé roky. Väčšinou každý zostal doma a sviatky slávil v kruhu najbližšej rodiny.  Atmosféru Veľkej noci prežívali chlapci a dievčatá z triedy Motýliky tak, že počas predošlého týždňa si pozreli biblické príbehy, ktoré im priblížili udalosti odohrávajúce sa počas Veľkej noci a s pomocou rodičov si svoje príbytky vyzdobili krásnymi veľkonočnými výtvormi…