Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Daily Archives: 10. februára 2020

Časové vzťahy

Počas maľovania narodeninovej torty si deti utvrdzovali svoj vek a vedeli, kedy sa narodili. Vypočuli si príbeh o stvorení sveta a následne spájali obrázky k jednotlivým dňom. Náladu nám rozveselila aj pieseň Boh stvoril, ktorú majú deti veľmi obľúbenú. Počas cvičenia sme preliezali prekážky a na ihrisku sme hrali naháňačku. Zopakovali sme si ročné obdobia, […]

Čítaj viac

Predmety a tvary okolo nás – Rybičky

Deti z triedy Rybičky pozorovaním a porovnávaním vnímali rozmanitosť tvarov a farieb okolo nás. Rozlišovali, triedili a modelovali rovinné a priestorové geometrické tvary, skladali tangramy podľa predlohy. Najväčšiu radosť mali z pozorovania magnetických javov.

Čítaj viac

Pracovné profesie – Rybičky

Počas témy týždňa Pracovné profesie sme sa rozprávali okrem tradičných povolaniach a remeslách, aj o povolaní kňaza. Pán kaplán deťom pútavo porozprával o jeho poslaní. Deti mali možnosť si pozrieť kňazské oblečenie, kalich, obetnú misku…Veľkú radosť mali, keď si mohli obliecť kňazskú reverendu.

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie