Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Monthly Archives: január 2020

Oznam

Milí rodičia detí zapísaných na pobyt v MŠ počas polročných prázdnin 3.2.2020. Materská škola je v prevádzke ako zvyčajne od 6.30 hod. – 16.30 hod. Vchod do budovy je bočným vchodom. Deti sú rozdelené do triedy Lienky( Včielky, Ježkovia, Mravčeky, Lienky) a do triedy Žabky( Motýliky, Rybičky, Žabky). Do 7.00 hod. prineste po prezutí Vaše deti do zbernej triedy […]

Čítaj viac

Žabky a Rybičky na plavárni

Dňa 24.1.2020 sa deti z tried Žabky a Rybičky navštívili  levickú plaváreň, kde prostredníctvom hier vo vode zdokonaľovali svoje predplavecké zručnosti.

Čítaj viac

Predmety a tvary okolo nás v triede Motýliky

Počas témy týždňa Predmety a tvary okolo nás sa v triede motýliky usilovne tvorilo a skúmalo. V rôznych aktivitách si obohatili svoje vedomosti o tejto téme. Spoznali, ako funguje magnetická sila, skúmali rôzne druhy povrchov hmatom, ale i chôdzou po chodníku vyrobeného z rôzneho materiálu. Naučili sa, že predmety a materiály okolo nás sa dajú rozmanito využiť a vyrobili si aj vlastnú […]

Čítaj viac

Ježkovia skúmali

Ježkovia sa tento týždeň zoznamovali s rôznymi predmetmi a ich vlastnosťami. Skúmali sme tvar, farbu. Zahrali sme sa na farebný vláčik, ktorý sme si aj spoločne  vyrobili.

Čítaj viac

Včielky skúmali predmety a tvary okolo nás

Pomocou básničky staviam domček  sme sa naučili základné geometrické tvary a počas celého týždňa sme si ich  v rôznych aktivitách, či už kresliarskych, lepiacich, alebo hrových utvrdzovali. Taktiež sme sa naučili ako správne separovať odpad a z akého materiálu sú niektoré predmety vyrobené. Na vychádzke sme pozorovali prácu smetiarov. Pomocou slov a predložiek sme umiestňovanie rôzne […]

Čítaj viac

Krúžok bádateľ

Na krúžku sme robili spoločne s motýlikmi, rybičkami a jednou žabkou  pokus s farebnými ľadovými kockami. Zistili sme, ako funguje reakcia medzi sódou bikarbónou a octom. Deti veľmi bavilo pozorovať ako farebné kocky šumia a bublinkujú. Na záver sme si urobili šumiacu lavínu, ktorá deti zaujala najviac. 

Čítaj viac

Lienky- Predmety a tvary okolo nás

Čítaj viac

Prosíme rodičov aby pri platení stravy

Prosíme rodičov aby pri platení stravy v Materskej Škole bezpodmienečnepoužívali VARIABILNÝ SYMBOL „112233“ a tak isto bezpodmienečne uvádzali do správy pre prijímateľa „MENO DIEŤAŤA A TRIEDU“, nakoľko pri nezadaní údajov dochádza k omeškaniu platieb alebo nedoplatkom. Ďakujeme.

Čítaj viac

Lienky na loptovom kružku

Čítaj viac

Lienky a ich Vianoce

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie