List od Banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca deťom našej MŠ

Dňa 25.10. 2019 bude naša materská škola svätiť priestory 7. triedy. Na udalosť boli prizvaní zástupcovia Bansko-bystrického biskupstva, Diecézneho školského úradu, farnosti, dekanátu, ako i mesta. Otec Marián nemôže prísť no poslal nám list, ktorý nás potešil a povzbudil.

Oznam pre predškolákov

Upozorňujeme rodičov detí predškolského veku, že poplatky v školskej jedálni sa platia do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac vo výške:

zálohová platba – jednorazová – 20,00 EUR (ak sa vyčerpá, je potrebné zaplatiť znova 20,00 EUR)

a mesačne sa dopláca na stravu 7,40 EUR (0,37×20).

Prosíme rodičov, ktorí nemajú uhradené platby, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Ďakujeme.