Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Daily Archives: 23. októbra 2019

List od Banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca deťom našej MŠ

Dňa 25.10. 2019 bude naša materská škola svätiť priestory 7. triedy. Na udalosť boli prizvaní zástupcovia Bansko-bystrického biskupstva, Diecézneho školského úradu, farnosti, dekanátu, ako i mesta. Otec Marián nemôže prísť no poslal nám list, ktorý nás potešil a povzbudil.

Čítaj viac

Oznam pre predškolákov

Upozorňujeme rodičov detí predškolského veku, že poplatky v školskej jedálni sa platia do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac vo výške: zálohová platba – jednorazová – 20,00 EUR (ak sa vyčerpá, je potrebné zaplatiť znova 20,00 EUR) a mesačne sa dopláca na stravu 7,40 EUR (0,37×20). Prosíme rodičov, ktorí nemajú uhradené platby, aby tak urobili v čo najkratšom […]

Čítaj viac

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie