Stromy, kríky a ich plody

Počas minulého týždňa sme sa naučili rozdiel medzi listnatým a ihličnatým stromom. Dramatizáciou rozprávky Pod hríbom sme sa naučili, ktoré hríby sú jedlé a ktoré nie. Na školskom dvore sme pohrabali lístie a našli skryté gaštany. Rôznymi výtvarnými aktivitami  sme skrášľovali nástenky jesennými prácami.