Školské ovocie a zelenina

Už po piaty raz sa naša Základná škola spolu s Materskou školou zapojila do programu „Školské ovocie a zelenina“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl.

Našim dodávateľom je OVD – ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou.

V súvislosti s programom dodávateľ bude uskutočňovať bezplatne pre školské zariadenie osvetové činnosti spočívajúce napr. v organizovaní exkurzií v ovocných sadoch, organizovaní ochutnávok, prednášok a distribúciu propagačných materiálov v rámci sprievodných opatrení programu školské ovocie a zelenina.

Cieľom programu je:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Monika Pastýrová, vedúca ŠJ

Jesenné hry

Deti z triedy Rybičky a Motýliky prežili počas tohto týždňa krásne jesenné dopoludnie plné hier a tvorivosti vonku. Svoje pohybové zdatnosti si mohli zdokonaliť pri rôznych aktivitách, v ktorých využili prírodniny nazbierané počas vychádzok. Správnu techniku chôdze a behu si precvičili v tekvičkovom slalome s fúrikom. Na ďalšom stanovišti si zdokonalili správnu techniku hádzania na cieľ jednoručne, kde ich úlohou bolo trafiť čo najviac gaštanov do prúteného koša. Na prehĺbenie matematických zručností im poslúžili kartičky, podľa ktorých triedili, zbierali, dávali spolu a odoberali prírodniny podľa zadania. Najväčšou odmenou im bolo hrabanie lístia, ktoré nosili na farebný padák a spoločne ho potom vyhadzovali, čo prinieslo plno smiechu a radosti. V závere aktivity si spoločne vytvorili jesenného šarkana, ktorý nám bude pripomínať tento krásny jesenný deň prežitý v našej materskej škole.