Domov » Vedenie školy

Vedenie školy

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy

t. č. 0917 484 461, email: vincent.levice@gmail.com

Mgr. Branislav Bányi – poverený vedením agendy zástupcu RŠ 5-9

email: branislav.@gsv.sk

Mgr. Božena Dudášová – poverená riadením agendy zástupcu RŠ 1-4

bozena.dudasova@gmail.com

Adriana Lieskovská – poverená riadením agendy zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu

Mgr. Mária Chujacová – poverená vedením CVČ

Mgr. Veronika Pechová – poverená vedením ŠK

Mgr. Ján Kraus – duchovný správca školy

Ing. Zuzana Bajzová – ekonóm školy

Monika Pastýrová – vedúca ZŠS