Archív pre život na škole Tag

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Rasťo rád vídal Slnko 23. októbra 2017 Zase sme o rok starší. A zase prišiel Medzinárodný deň knižníc s novou témou „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Aktivity našich žiakov 1.- 9. roč. sa zamerali na menej frekventovanú tému zo života M. R. Štefánika – na jeho vedeckú a astrologickú činnosť pod názvom Rasťo rád vídal slnko. Deti boli
Čítať viac …

Pečenie medovníkov – zbierka Boj proti hladu

Celoslovenská zbierka Boj proti hladu, ktorú organizuje národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, slúži na pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom v krajinách – Haiti, Honduras,  Ukrajina, Rusko, Albánsko a  Slovensko. Naša Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul sa každoročne zapája do tejto zbierky. Úlohou žiakov 7. ročníka bolo priniesť medovníkové cesto, múku, vajíčko. Siedmaci
Čítať viac …

Mám babičku, mám i dedka

som ich vnúčik, radosť všetka! Takto sa v básňach prihovárali starým rodičom žiaci I.A triedy, keď ich privítali dňa 3. 11. 2016 na kultúrnom programe, ktorý si pre nich s láskou pripravili. Starkí a starké sa spolu s deťmi zasmiali na žartíkoch zo života starých rodičov a vnúčat, vypočuli si pesničky v podaní žiakov a pani katechétky Mgr. Idky Kopernickej, ktorá ich i hudobne sprevádzala. Vyvrcholením spoločného stretnutia
Čítať viac …

Európsky týždeň mobility 2016 v našej škole

Európskemu týždňu mobility (ETM) patrí na celom svete termín od 16. do 22. septembra. Jeho cieľom je motivovať mestá a samosprávy k podpore alternatívnych spôsobov dopravy v meste. Naši žiaci sa tiež zapojili do tejto aktivity, nielen rozhovormi o význame hľadania vhodných spôsobov cestovania, ale aj výtvarným stvárnením zážitkov, ktoré získali pri cestovaní autobusmi. Maľovali, vytvárali koláže a vznikli naozaj pekné výtvory, z ktorých
Čítať viac …

Čítajte s nami

V 2. A triede som rozbehla projekt zameraný na podporu rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Na vyučovaciu hodinu Čítania som pozvala Matúškovu mamičku p. Klaudiu Murcinovú. Hodina Čítania bola iná, nečítala p. učiteľka, ale mamička. Vybrala pre deti pekný príbeh z knihy Rozprávky pre dobré deti. Ďalší príbeh bol o mačičke Linde a žartovný príbeh o somárikoch. Otázkami  a správnymi odpoveďami detí sme zistili, že deti pekne počúvali a porozumeli
Čítať viac …

Náš Nitriansky kraj

Začiatkom  októbra sme si spestrili hodinu vlastivedy prácou v skupinách. Internet a odbornú literatúru sme využili pri tvorbe projektov o Nitrianskom kraji.  Pracovali sme s chuťou a radosťou, veď sme spoznávali kraj, v ktorom žijeme. V prezentáciách skupín sme sa dozvedeli veľa o priemysle, poľnohospodárstve, lesníctve, doprave, prírodných a historických pamiatkach kraja. Vytvorili sme mapku, ktorá odhalila povrch, vodstvo i významné mestá. Bola to zábava i poučenie. Takejto hodine sa
Čítať viac …

O mravcoch a svrčkoch nielen z rozprávky

Tretiaci začali školský rok 2016/2017 v inej triede ako vlani – na opačnom konci chodby, s novou triednou učiteľkou. Po vstupných previerkach dobre padlo odľahčenie  hodiny čítania, kde žiaci pracovali vo dvojiciach. V mimočítankovom čítaní si žiaci rozšírili svoje informácie o hmyze. Tiež si vyskúšali svoje čítanie s porozumením, keď v závere pracovného listu museli rozhodnúť, či sú dané tvrdenia pravdivé alebo nepravdivé. Najlepšie dvojice boli
Čítať viac …