Archív pre súťaž Tag

„Naj čitateľ“ v II. A triede

Marec je mesiac, ktorý už tradične patrí knihám, preto práve v ňom vyvrcholila v II. A triede súťaž o „Naj čitateľa“, ktorá prebiehala počas školského roka. Druháci čítajú radi, navštevujeme pravidelne aj Tekovskú knižnicu, mnohí rodičia nás podporili v súťaži povzbudením, návštevou kníhkupectva, pomocou s výberom vhodných kníh pre deti. Najviac kníh prečítali: I. miesto: Simonka Hrudková, Rebeka Horňáková, Danielka Jakubíková II. miesto: Matúš Marko, Dominika Hudecová
Čítať viac …

Súťaž mladých záchranárov CO

Naši žiaci sa zapájajú do veľmi pestrej škály súťaží a predmetových olympiád. Jednou z takýchto súťaží, ktorú sa snažíme pravidelne absolvovať, je aj Súťaž mladých záchranárov CO. V tomto roku sa okresné kolo konalo v priestoroch futbalového štadiónu v Leviciach dňa 4. mája 2017. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov deviateho ročníka v zložení Adam Barcík, Dušan Hríbik, Karolína Lešťanová a
Čítať viac …

Šaliansky Maťko – obvodné kolo

Dňa 20.12.2016 sa v priestoroch ZŠ na Ul. sv. Michala 42 uskutočnilo obvodné kolo prednesu slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Aj žiaci našej školy boli účastníkmi tejto prestížnej súťaže a našu školu veľmi pekne reprezentovali. I. kategóriu zastupovala Eva Behulová (3.A) a vyrecitovala si 1.m. II. kategóriu reprezentovala Agáta Vargová (5.B) a obsadila 1.m. III. kategória patrila Lei Gudanekovej
Čítať viac …

Pytagoriáda

Dňa 7. 12. 2016, sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka pustili do riešenia zaujímavých úloh tohtoročnej Pytagoriády. Vo štvrtok, 8. 12. 2016, pokračovali riešením úloh Pytagoriády aj žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú 15 daných úloh. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body.
Čítať viac …

Šaliansky Maťko

so svojou súťažou v prednese slovenských povestí už 24.  ráz zavítal medzi deti našej školy. Na jeho podnet sa s textami slovenských povestí pripravilo 23 žiakov na školské kolo tohto prestížneho zápolenia. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórií a zaujímavé prednesy sa začali. Ako to dopadlo? Výsledky si pozrite sami. I. kategória (žiaci 2. a 3. roč.) 1.m. – Eva Behulová (3.A)
Čítať viac …

Zapoj sa do súťaže

… a Slovo bolo u Boha…

je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 24.11.2016 v Topoľčanoch. V silnej konkurencii ( asi 85 súťažiacich) sa naše dievčence umiestnili takto: Lucka Berkešová  ( 4.A) – poézia – 3.miesto I. kategória Terezka Tináková ( 7.roč.) – próza – bez umiestnenia, ale statočne bojovala, III.kateg. Terezka Salinková (8.A)  – poézia – 3.miesto III. kategória Peťka Brotková (3.G)
Čítať viac …