Archív pre Olympiáda Tag

Diktátová olympiáda

Vo štvrtok 22.2.2018 sa 44 žiakov (4. – 9. roč.) rozhodlo zmerať si sily v pravopise. Nebolo to jednoduché! Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. Nultú kategóriu tvorili štvrtáci a piataci, prvú kategóriu si vyhradili šiestaci a siedmaci a ôsmaci a deviataci obsadili druhú  kategóriu. Všetci museli písať text podľa diktovania, museli zvládnuť doplňovanie vynechaných gramatických javov a 6. až 9. ročník mal zvládnuť aj opravu
Čítať viac …

10. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

sa uskutočnil tradične na našej škole, KSŠ sv. Vincenta de Paul,  29.11. 2017. Svoje vedomosti si preverilo a porovnalo 23 žiakov z rôznych škôl nášho okresu. Výsledky si môžete pozrieť vo výsledkovej tabuľke: Našej Pati  Repiskej ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Žiaci našej základnej školy si zmerali úroveň svojich vedomostí. Dňa 15. 11. 2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci museli zdolať gramatické úlohy i úlohy zamerané na slovnú zásobu. Preverili si svoju schopnosť počúvať a porozumieť textu v cudzom jazyku a v neposlednom rade bola preverená i ich schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Výsledková listina: Kategória 1A miesto: Ella Hlaváčová miesto: Agáta Vargová miesto:
Čítať viac …

Malí botanici

Dňa 8.11.2017 sa traja naši žiaci Samko Kuťka, Marianka Trungelová a Laurika Kabáthová zúčastnili botanickej olympiády, ktorá sa konala v priestoroch botanickej záhrady Arborétum Mlyňany. Arborétum založil uhorský šľachtic Štefan Ambrózy a očarí krásnymi zákutiami drevín z celého sveta. Najnavštevovanejšie je na jar počas kvitnutia rododendrónov, ale nedá sa zahanbiť ani na jeseň, kedy listy drevín sú pestro sfarbené. Trojčlenné
Čítať viac …

Oceňovanie najúspešnejších žiakov v krajských kolách predmetových olympiád

V pondelok 5. júna 2017 boli v aule Gymnázia na Párovského ulici v Nitre oceňovaní najúspešnejší žiaci v krajských kolách predmetových olympiád (MO, FO, OI). Zúčastnila sa ho i naša žiačka IX. B triedy Hanka Mihálková, ktorá bola úspešnou riešiteľkou kategórie Z9 Matematickej olympiády. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

Biologická olympiáda a iné pokroky našich žiakov

Biologická olympiáda patrí medzi tie najťažšie, čo sa týka prípravy žiakov na ňu. Napriek tomu nás veľmi teší, že bol tento rok o ňu veľký záujem. Prípravu žiaci nepodcenili a vynaložili nemalé úsilie na to, aby obstáli v testoch, či poznávaní rastlín, živočíchov, minerálov a hornín. Aj keď koncepcia učiva v ročníkoch je odlišná, do kategórie E sa zapojili aj žiaci z piatej a siedmej triedy a postavili
Čítať viac …

Diktátová olympiáda 17 – mestské kolo

Dňa 7.3.2017 sa v priestoroch KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice uskutočnil 2.ročník mestského kola Diktátovej olympiády. Súťažiaci boli hodnotení podľa nasledovnej tabuľky:  Meno súťažiaceho Kat Diktovaný text Počet chýb Doplňovací text Počet chýb Text na opravu Počet chýb Počet chýb spolu Umiestnenie Škola Dominika Kušnieriková I. 1 ch. 0 ch. 1 ch. 2 ch. 1.m.            Ú ZŠ, Školská 14, Levice
Čítať viac …