Archív pre Kružky Tag

Počítačový krúžok – Cesta do vesmíru 1.

V rámci počítačového krúžku žiaci 3. a 4. ročníka pracovali na projekte „Cesta do vesmíru“. Začali s pochopením termínov ako aerodynamika, gravitácia, tvar rakiet, pohon rakiet, nosná raketa – dopravný prostriedok poháňaný raketovými motormi a určený na vynášanie užitočných nákladov (umelých družíc, kozmických sond, kozmických lodí) do kozmického priestoru. V ďalšej časti krúžku sa už vydáme do vesmíru a spoznáme slnečnú sústavu vo vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition.
Čítať viac …

Počítačový krúžok

Počítačový krúžok navštevujú žiaci v dvoch skupinách. Prvú tvoria žiaci 3. a 4. ročníka a druhú žiaci 6. ročníka. Hlavná časť počítačového krúžku je založená na otvorenom vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition, ktoré podporuje kreativitu, logiku, spoluprácu, slobodu experimentovať. Dá sa využiť k výuke všetkých typov predmetov pričom neexistuje limit na to, čo sa môže žiak v priebehu hry naučiť. V oboch skupinách sme
Čítať viac …

Metodika ľudového tanca

V dňoch od 6 do 10. novembra 2017 prebiehala na školách v rámci levického regiónu Metodika výučby ľudového tanca, ktorú organizuje Regionálne osvetové stredisko Levice.  Na našej škole sa uskutočnila táto zaujímavá a inšpirujúca výučba ľudového tanca dňa 9.novembra v poobedňajších hodinách. Zúčastnili sa jej deti z folklórneho krúžku – Radostník, ktorý vedie členka folklórneho súboru Vatra, Mgr. Lucia Solmošiová. Výučbu viedli lektori ľudového tanca.
Čítať viac …

Akadémia Mateja Tótha

Milí rodičia, dávame Vám do ponuky možnosť zapísať Vaše dieťa na Akadémiu Mateja Tótha. Ide o športovú prípravu detí , ktorá vedie nielen k zdravšiemu vývinu dieťaťa, ale aj pozitívne vplýva na celkový osobnostný rozvoj. Deti budú viesť odborne vyškolení pedagógovia a samozrejme sa na určených tréningoch zúčastní aj samotný Matej Tóth. V Akadémii Mateja Tótha je zapísaných už vyše 700 členov, funguje
Čítať viac …

Ponuka záujmových krúžkov

Žiadosť o prijatie do CVČ + čestné prehlásenie  

Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok navštevujú chlapci a dievčatá z 1. až 4. ročníka základnej školy. Počas školského roka sa tu naučili nové techniky, ako napríklad kašírovanie, koláž, frotáž, odtláčanie a modelovanie z rôznych materiálov. Svojimi tematickými prácami skrášľovali interiér našej školy, s vydarenými dielami  sa zúčastnili i výtvarných súťaži. Malí výtvarníci v krúžku s chuťou rozvíjajú svoj talent a kreativitu, podporujú sa v sebahodnotení, učia sa spolupracovať a vymieňať si tvorivé nápady.
Čítať viac …

Zo záujmových krúžkov